Sportcomplex Buitenhout

BPA was donderdag aanwezig bij een eerste samenkomst van verontruste burgersvan Almere Buiten. Het onderwerp was de bekend geworden plannen voor hetnatuurgebied Buitenhout dat door de gemeente Almere omgevormd gaat wordennaar een sportcomplex. Geen of onduidelijke communicatie heeft er voor … lees verder

Ronde tafel participatie!

Het is zover, vanavond 4 april, is de eerste bespreking over de voorstellen participatie nota met raadsleden en wethouder tijdens de politieke markt in het stadhuis. De initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere is opgezet om Almeerse inwoners, organisaties en andere belanghebbenden een … lees verder