Aanvraag aanvullende subsidie door BurgerParticipatie

De initiatiefgroep heeft een kleine aanvullende subsidie-aanvraag gedaan bij de gemeente om de activiteiten  van de initiatiefgroep verder te financieren. Deze subsidie is niet alleen bestemd om de kosten rondom de enquête te betalen, maar ook om de conferentie in oktober mogelijk te maken. Als de subsidie word gehonoreerd, dan hopen wij begin oktober de conferentie te laten plaatsvinden.  

 De overheid wil graag activiteiten stimuleren om participatie door de burger mogelijk te maken. Het is nu de vraag of de overheid c.q. de gemeente bereid is activiteiten financieel te ondersteunen die door de burger worden georganiseerd om participatie vanuit een burgerperspectief verder te ontplooien.

Mocht de gemeente redenen zien  om de subsidie-aanvraag niet of onvoldoende te honoreren,  dan zal de initiatiefgroep een beslissing moeten nemen over het wel of niet laten doorgaan van de conferentie. Want ook voor ons participatie-initiatief is een financiële dekking belangrijk. In onze volgende nieuwsbrief meer informatie over de datum, plaats en invulling van de conferentie.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *