Advies BPA voor profielschets nieuwe burgemeester

 

Onderstaande brief hebben wij aan de commissie voor de nieuwe burgemeester gestuurd:

Burgerparticipatie Almere (BPA) heeft kennis genomen van het nieuwe coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling. BPA stelt verheugd vast dat het onderwerp burgerparticipatie nu formeel bij de burgemeester is ondergebracht en niet meer bij een wethouder.

BPA pleit al geruime tijd voor de introductie van onafhankelijk en apolitiek toezicht op burgerparticipatie in Almere. Raadsleden (spanningsveld tussen burgerparticipatie en bepaalde politieke doelen) en ambtenaren (slager keurt eigen vlees) zijn absoluut niet geschikt voor deze specifieke toezichtsrol.

Een goede burgervader/moeder kan genoemde toezichtsrol echter wel onbezwaard (helpen) uitoefenen of vormgeven!

Onze ideale kandidaat:

  • is een kritisch en onafhankelijk denker;
  • heeft inhoudelijke autoriteit inzake alle praktische bedreigingen van de gemeentelijke democratie;
  • spreekt zich uit als belangrijke democratische principes (zoals bovengenoemde scheiding tussen uitvoering en controle) in het stadhuis onder druk staan;
  • benoemt, onderzoekt en voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor problemen bij grote of kleine projecten in de stad;
  • is zichtbaar en toegankelijk;
  • is, op niet mis te verstane wijze, een belangenbehartiger voor Almere en de Almeerders;
  • herstelt zo het vertrouwen van de Almeerders in het stadhuis.

De rode draad bij problematische projecten in Almere is dat de Almeerder niet voldoende wordt meegenomen in de zogeheten verkennende fase. Bij genoemde projecten is alles eigenlijk al in kannen en kruiken voordat de burger een keer mag meekijken of meedoen. Het resultaat is voorspelbaar.

Een deel van het stadhuis vindt deze gang van zaken (inventarisatie zonder belangrijkste stakeholder) jammer genoeg nog normaal.

Wij hopen dat de nieuwe burgemeester voldoende zelfvertrouwen en daadkracht heeft om de broodnodige cultuurverandering in Almere te bewerkstelligen want: verkennen doen we hier samen!

BPA


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *