Almere Centrum heeft eigen bewonersplatform

Het Stadscentrum van Almere heeft vanaf medio 2009 zijn eigen officiële bewonersplatform. Onder de naam Platform Almere Centrum (PAC) werken de leden samen aan diverse projecten, zoals aanpak vandalisme, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, schoon, heel en veilig, milieu en bereikbaarheid.

Het PAC werkt nauw samen met gemeentelijke diensten, politie (wijkagent) en met o.a. welzijnstichting De Schoor, woningcorporaties, particuliere verhuurders en verenigingen van eigenaren. Ook zijn met de winkeliersverenigingen en het Platform Almere Centrum gesprekken gaande om te komen tot een gezamenlijke aanpak bij genoemde zaken. Het belangrijkste doel is het woongenot in het stadcentrum te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Vrijwel iedere wijk of buurt in Almere heeft zijn eigen buurtcomité of bewonersorganisatie, alleen het stadscentrum bleef daar altijd bij achter. Dat had veel, zo niet alles te maken met de aandacht die meer dan tien jaar uit ging naar de nieuwbouw in het centrum. Daardoor werden de bewoners weliswaar direct betrokken bij de ontwikkeling van een uniek stadscentrum, maar de belangenbehartiging op bewonersniveau was al die tijd een beetje ondergesneeuwd.

Eigen insteek

Toen de stofwolken van de nieuwbouw op een haar na waren opgetrokken was de tijd rijp om aandacht te besteden aan de gezamenlijke belangen van de ruim 3.000 bewoners van het stadscentrum. Kortom: de huurders en eigenaars van appartementen. Want het centrum is in meer dan één opzicht uniek: er komt uitsluitend bewoning in gestapelde bouw voor, in gebouwen van vier- tot meer dan twintig hoog. Dat zijn huurwoningen van corporaties, particuliere verhuurders en koopwoningen in de vorm van verenigingen van eigenaren. Dat vraagt om een andere insteek dan een wijk of buurt met voornamelijk rijtjeshuizen of vrijstaande huizen. Ook de ligging aan het Weerwater geeft het centrum een aparte status, omdat het bijzonder is dat een stadscentrum direct aan een recreatieplas ligt. Ook het stadsbestuur probeert hier op in te spelen door daar de komende jaren meer nadruk op te leggen.

Naamgeving

Het Platform Stadshart Almere is in 2008 opgericht voor alle bewoners van het stadscentrum. Omdat veel Almeerders het woord “Stadshart” vereenzelvigen met het nieuwe winkelhart, werd er binnen het Platform gekeken of een andere naam niet duidelijker zou zijn. Platform Almere Centrum dekt de lading beter en is bij de officiële presentatie van het Platform in het voorjaar van 2009, als de nieuwe naam gekozen en vastgesteld door de actieve deelnemers.

Oproep aan bewoners Stadscentrum

Wij roepen centrumbewoners op om ideeën en suggesties voor hun belangenbehartiging in te dienen bij het Platform. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om zich bij het Platform aan te sluiten en actief een bijdrage te leveren.

U kunt zich aanmelden via:
A. F. van den Berg (voorzitter)
info@platformalmerecentrum.nl
Platform Almere Centrum (PAC)

Meer informatie over het PAC op www.platformalmerecentrum.nl

Platform Almere Centrum


Reacties

Almere Centrum heeft eigen bewonersplatform — 1 reactie

  1. Niets zal helpen zolang politie niets tot weinig doet als de burger iets meld.
    Veel mensen bellen de politie als ze iets zien, maar deze komt niet eens en reageert daarna ook niet meer! Iedereen heeft het hierover in almere met als gevolg dat ook niemand meer beld naar de politie.
    Daarom is het feest voor de misdadigers in Almere , Ze weten dat de politie toch niet komt als iemand het meld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *