Verkiezingswijzer Burgerparticipatie Almere: woorden EN daden graag!

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 heeft BPA naar de woorden (verkiezingsprogramma) en daden (afgelopen periode) van Almeerse politieke partijen gekeken. Zie onderstaand schema. Voor meer informatie over onze insteek zie de toelichting onder het schema.BPA_Verkiezingswijzer_v2

 

 

 

Toelichting:

Burgerparticipatie wordt in bijna alle Almeerse verkiezingsprogramma’s genoemd. Het onderwerp is ´hot´. Beter laat dan nooit.

Burgerparticipatie kan door politieke partijen, bewust of onbewust, echter ook worden misbruikt. Bijvoorbeeld om rechten die in een democratie vanzelfsprekend zijn als heel bijzonder te presenteren: voor de bühne krijgen burgers een brokje democratie terug dat al van hen was. Het systeem wordt zo hooguit iets minder slecht. En vaak nog tergend langzaam ook.

Daarom blijft de basis zo belangrijk. In een democratie (lokaal of landelijk) draait het gewoon om de meerderheid. Maar wordt, als het goed is, de minderheid beschermd. Voorstellen voor de verbetering van burgerparticipatie moeten in ieder geval langs deze meetlat worden gelegd. Hoe voorkomen we dat de meerderheid van de Almeerse burgers door het stadhuis wordt gepasseerd? Hoe beschermt Almere de minderheid? Bij voorkeur effectief en eenvoudig.

Bij grotere – of (in de ogen van het stadhuis) prestigieuze projecten ´vergeten´ college en bepaalde raadsleden af en toe dat Almeerders prioriteit moeten krijgen in alle afwegingen. Andere (externe en/of persoonlijke) belangen zijn dan doorslaggevend. En de wettelijke autonomie van de lokale Almeerse democratie wordt gefrustreerd. De meerderheid van de Almeerders trekt aan het kortste eind. Referenda (in welke vorm dan ook) lossen dit fundamentele democratische probleem op. BPA is dan ook zeer benieuwd hoe dit onderwerp in de verkiezingsuitslag tot uiting komt. Verschillende partijen pleiten er voor.

Ook een referendum creëert gewoon een minderheid die zo goed mogelijk moet worden beschermd. Dat kan volgens BPA met eenvoudige middelen: gestructureerd overleg over burgerparticipatie kwesties (onze Participatietafel?), volledige transparantie over alle projecten (openbaar register, één loket voor vragen en klachten), begrijpelijke en concrete burgerparticipatie spelregels (eerlijke en leesbare Publieksversie van de Participatienota zou een begin zijn) en echte onafhankelijkheid in het toezicht (dichtbij de burger, vanuit bestaande raadsgriffie?).

Deze zaken kunnen en moeten in de gemeentelijke democratie worden verankerd. Sowieso, onafhankelijk van de referendum plannen. Dure cursussen of ingrijpende reorganisaties van het ambtenarenapparaat zijn daarvoor helemaal niet nodig. Die houden de status quo eerder in stand. Eerst het WAT (vanuit de burger!), dan het HOE (in het stadhuis).

Door dit burgerparticipatie filter hebben wij naar de politieke partijen gekeken, naar hun woorden (verkiezingsprogramma) en daden (afgelopen periode). Bijgaand schema biedt geen ruimte voor detaillering of nuance. Teveel partijen. Voor de nuance verwijzen wij naar de partijen zelf (https://mijnstem.nl/almerekiest#!/).

Na een behoorlijk donkere periode, is BPA nu hoopvol: een groepje partijen is daadwerkelijk begonnen met de noodzakelijke reparaties van de Almeerse democratie. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat Almeerders weer vertrouwen in het stadhuis krijgen en Almere door de democratische APK komt!

Burgerparticipatie Almere, 6 maart 2022

 


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *