Buurtpreventieteam in de Filmwijk van start

In het kader van participatie en het nemen van bewonersverantwoordelijkheid, heeft het buurtpreventieteam Filmwijk heeft een uitstekende start gemaakt

Maar liefst 43 bewoners waren aanwezig op de eerste informatieavond over de Filmwijkse buurtpreventie, een resultaat om echt trots op te zijn. Op deze informatieavond waren naast de drie initiatiefnemers, Pascal Moscoviter, Sebastiaan Wachter en Urmila Jagroep, ook afgevaardigden van het buurtpreventieteam Danswijk en Haven aanwezig. Verder waren o.a. aanwezig Jeffrey Halsema, de wijkagent voor de Filmwijk, veiligheidsmanager Stadsdeel Oost Ibrahim Sezer en Gebiedsmanager Almere Stad-Oost Wilma Viel.

De aanwezige buurtbewoners kregen een uitleg over buurtpreventie, het nut ervan en de taken. Het gaat om de drie hoofdlijnen: heel, veilig en schoon. Om bewoners die in het Buurtpreventieteam zitten te ondersteunen, krijgen ze ook agressietrainingen van de politie. Zo krijgen zij duidelijke instructies om zichzelf niet in gevaar te brengen als er echt iets aan de hand is. Men heeft voornamelijk een signalerende functie, maar daarnaast vervullen zij ook een preventieve rol. Het aanwezige Buurtpreventieteam van Almere Haven gaf aan  nog niet eerder geconfr0nteerd te zijn met agressie. Ook het aanspreken van de jeugd is een aandachtspunt en zal worden besproken in de aangeboden cursus.

Bewoners in de Filmwijk die interesse hebben om mee te doen of die verdere  informatie willen, kunnen contact opnemen met Pascal Moscoviter.  

Klik hier om het eerste verslag  uitkomst eerste vergadering buurtpreventie filmwijk te lezen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *