Enquête aangeboden aan burgemeester en wethouders

Door middel van een enquête wil de initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere inventariseren hoe bewoners van Almere participatie op dit moment zien en ervaren. Donderdag 31 mei is de enquête aangeboden aan Burgemeester, Wethouders en gemeenteraad tijdens de politieke markt in het Stadhuis. 

Omdat mevrouw Jorritsma niet alleen burgemeester, maar natuurlijk ook bewoonster van Almere is,  hebben wij haar gevraagd om onze enquête ook daadwerkelijk in te vullen. Evenals de Almeerse wethouders.

Vult u ook onze enquête in?

Tegelijkertijd vragen wij alle inwoners van Almere de enquête in te vullen. Want wat verwacht ú van de relatie tussen burger en gemeente en welke bijdrage wilt u zèlf leveren? Waar liggen volgens u knel- en verbeterpunten?

Vanaf vandaag vindt u hier een knop voor op onze website. Hoe meer mensen hem invullen, des te beter krijgen wij een beeld van hoe Almeerders over participatie denken. Alle antwoorden blijven anoniem, dus schroom niet om uw mening te geven. De uitkomsten van de enquête zullen op een bijeenkomst later in het jaar worden gepresenteerd. Natuurlijk kunt u daarbij aanwezig zijn en meepraten over de resultaten.

Klik hier als u de enquête wilt invullen

Wat doen we met de uitkomsten van de enquête?

De uitslag van de enquête moet duidelijk maken hoe Almeerders burger-/bewonersparticipatie op dit moment zien en ervaren. Wat verwacht men van de relatie tussen burger en overheid, nu en in de toekomst en welke bijdrage wil men zelf leveren?

De enquête is ontwikkeld in samenwerking met Anita Nijman van bureau Kiezels (redactie, vormgeving en website) en Mira Peeters-Bijlsma (socioloog en professioneel onderzoeker). De uitkomsten van de enquête zullen door Mira Peeters worden uitgewerkt en op een later dit jaar te houden bijeenkomst worden gepresenteerd. Waar mogelijk worden deze resultaten meegenomen in aanbevelingen voor een aanvulling op de nu in concept zijnde participatienota.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *