Meedenken, meepraten en invloed uitoefenen

bron: Almere Deze Week

ALMERE – ‘Het vertrouwen van de burger in de politiek herstellen’, dat is het streven van de initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere. Een aantal bewoners uit Filmwijk, Staatsliedenwijk, Stedenwijk en het centrum is met de groep gestart om Almeerders mee te laten denken en invloed te laten uitoefenen op wat er in de leefomgeving gebeurt.

“Participatie is meedenken, meepraten en meebeslissen in alles wat er om je heen gebeurt”, zegt initiatiefnemer John de Lang uit Filmwijk. “Veel mensen komen wel in het geweer, maar pas achteraf, als er niets meer aan een verandering in de wijk te doen is. Betrek de mensen vooraf, in plaats van achteraf als de beslissing door de gemeente al gemaakt is.”

De leden van de initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere

De initiatiefnemers van Burgerparticipatie Almere, van links naar rechts: Joop Prent, Baukje Apotheker, Paul de Ruiter, Ton van den Berg, Jan Snijder en John de Lang. Raoul de Leeuw was niet aanwezig bij het maken van de foto.

 

Het idee voor Burgerparticipatie Almere begon toen dezelfde bewoners in 2010 in actie kwamen tegen de gemeentelijke heffing voor de blauwe parkeerzone. “We wilden handtekeningen verzamelen van bewoners die in de blauwe zone woonden en leges moesten gaan betalen voor het parkeren van hun eigen auto. Dat zou neerkomen op zestig euro, terwijl het eerst niks was. Bewoners die we vroegen reageerden vaak met: ‘Het interesseert me niet, de gemeente doet toch wat ze wil’. Het was duidelijk dat veel mensen de gemeente wantrouwen.”

De gemeente Almere heeft een Participatienota waarin beschreven staat hoe de betrokkenheid van Almeerders ‘bij zowel ontwikkeling als onderhoud van de stad vergroot kan worden’. De Lang: “Dat wat er nu ligt is een concept. Er is een tekort aan inspraakmogelijkheid voor burgers. Wat er gebeurt is dat bewoners te laat worden geïnformeerd. Ook worden afspraken met de gemeente niet geborgd en we willen niet elke keer opnieuw het wiel uitvinden.” Met in maart een enquête en in september een participatieconferentie, willen de initiatiefnemers aanbevelingen formuleren die worden meegenomen in voorstellen voor een aangepaste participatienota voor alle burgers.
“We vragen bewoners met de enquête hoe ze participatie ervaren, wat de knelpunten zijn en wat er verbeterd kan worden. Zodat er straks een participatienota ligt waar burgers zich in kunnen vinden.”

Succes

De heffing van leges voor de blauwe zone in het centrum ging wel door. “Dankzij ons bezwaar heeft de gemeente erkend dat de onderbouwing van de leges niet klopte en werden de parkeerkosten in de blauwe zone teruggebracht naar 45 euro. In april praat de raad opnieuw over onze initiatieven om de leges verder naar beneden te brengen. Dat is een goed voorbeeld van waar burgerparticipatie toe kan leiden. Met z’n allen kunnen we resultaten boeken. En als bewoners merken dat er wel naar ze geluisterd wordt, gaan er misschien ook weer meer mensen naar de stembus.”

Meedoen?

Almeerders die zich willen aansluiten bij Burgerparticipatie Almere of mee willen doen aan de enquête, kijken op www.burgerparticipatie-almere.nl.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *