Pijnpunt bij burgerparticipatie is communicatie

Het omhakken van bomen, de bouw van een stuk groengebied of, zoals onlangs, alle commotie rond de nieuwe wijk De Laren in Haven: burgers voelen zich vaak overvallen door plannen van de gemeente. De gemeente houdt zich keurig aan de participatienota , maar moet die nota dan niet eens worden herzien? Dat is kortweg het vertrekpunt waarmee de initiatiefgroep Burger participatie aan de slag ging bij een eigen onderzoek. Komende donderdag is over dit onderwerp een ronde tafelconferentie, op initiatief van GroenLinks. Raadslid Willy-Anne van der Heijden: “De initiatiefgroep heeft goed werk geleverd. De participatienota is nooit door de gemeenteraad vastgesteld, maar uitsluitend door het College. 

Daarom heeft de groep niet alleen burgers naar hun mening gevraagd, maar ook de ambtenaren die ermee moeten werken. Het is duidelijk dat de spelregels niet altijd even helder zijn..” De initiatiefgroep wil dat de gemeenteraad de nota aanpast en wil daarom de bevindingen aan de raadsleden presenteren. Dat gebeurt komende donderdag. Van der Heijden: “Duidelijk is wel dat de communicatie echt een pijnpunt is. Wat de gemeente vooral doet is informeren, waarbij het voor bewoners niet altijd helder is wat hun rol is. Of ze bijvoorbeeld ook echt mogen mee kiezen. Kennelijk kan de gemeente die boodschap niet goed overbrengen bij de betrokkenen. Mij valt altijd op dat burgers heus niet altijd hun gelijk willen halen, maar vooral duidelijkheid verwachten van de gemeente. De kwestie De Laren ligt wat dat betreft nog vers in het geheugen. Die mensen voelden zich echt overvallen. Wat dat betreft komt dit onderzoek op het juiste moment. ” De bijeenkomst begint komende donderdag om 20.30 uur in de Witte Kamer van het Stadhuis. Er is ruimte voor discussie met de fracties en het College. Ook wordt het vervolgtraject besproken.


Reacties

Pijnpunt bij burgerparticipatie is communicatie — 1 reactie

  1. Toe te juichen praiavt initiatief van samenwerkende bewoners en ondernemers. Geen subsidie vretende activiteit maar sociale buurt ondeneming. Top idee. Verdient steun van Deelraad om zo door te starten met bestaande en nieuwe activiteiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *