Toch positieve geluiden.

In een open gesprek met de gemeente over verdere financiële ondersteuning voor het participatie-initiatief, hebben beide partijen aangegeven belang te hechten aan een goede samenwerking. Gemeente én bewoners zijn immers gesprekspartners van elkaar.

Ofschoon financieel de zaken nog afgerond moeten worden, zal er wél alvast worden gewerkt aan de verdere voorbereiding voor de conferentie waaronder het zoeken naar een locatie voor het houden van de conferentie. De locatie, die zowel centraal gelegen als betaalbaar moet zijn, zal tenminste aan 70 personen ruimte moeten bieden. Gezien de voorbereiding, is de eerdere genoemde datum van oktober niet langer haalbaar en is nu gekeken naar begin november. Begin september zitten beide partijen weer bij elkaar.

Tijdens dit tweede gesprek met de gemeente blijkt dat Almere, in tegenstelling tot het eerdere sombere bericht, belang blijft hechten aan verdere versteviging van participatie en de initiatiefgroep zal blijven ondersteunen.


Reacties

Toch positieve geluiden. — 1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *