Werkconferentie Burgerparticipatie

Burgerparticipatie Almere (BPA) en de gemeente organiseren donderdag 20 april in Casa Casla aan het Weerwaterplein (bij het Deventerpad in Stad) een werkconferentie over burgerparticipatie.

“Vorig jaar is BPA gestart met het concept Participatietafel. Dat zijn bijeenkomsten waarin we samen met betrokken bewoners de gang van zaken in Almeerse projecten in kaart brengen”, vertelt Karel van Brederode van BPA. “Onafhankelijk hiervan heeft BPA zich al in tientallen andere projecten verdiept. En daarover uitgebreid gerapporteerd aan de gemeente.”

Te laat
“Projecten die tot weerstand leiden, blijken één ding gemeen te hebben: het stadhuis gaat te laat in gesprek met burgers”, zegt Van Brederode. “Het beton is bij wijze van spreken al gestort als die burger eindelijk wordt benaderd. Deze gang van zaken blijkt gemeentelijk beleid te zijn.” BPA vindt dat onbegrijpelijk. “Een zorgvuldige en transparante verkennende fase, waarin verschillende ideeën/oplossingen nog fundamenteel met elkaar concurreren, is essentieel voor maatschappelijke acceptatie.”

Urgent
Deze conferentie biedt de kans om duidelijk te maken hoe urgent de situatie in Almere is geworden en om eerder gepresenteerde (systeem)verbeteringen nog eens onder de aandacht te brengen. En inhoudelijk te bespreken.

Discussie
De conferentie bestaat uit twee blokken. Elk blok wordt afgesloten met een discussie. Journalist Robert Mienstra van Almere DEZE WEEK zal de discussies leiden. Ad Kuijper van BPA trapt het eerste blok af. Hij zal de ervaringen met de verschillende projecten en bewonersgroepen zo goed mogelijk samenvatten en vertalen in praktische voorstellen. Daarna volgen twee bijdragen waarin de gemeente haar visie op participatie geeft.

Leren
Het tweede blok start met een bijdrage van de gemeente Utrecht. “Het is goed als gemeenten van elkaar proberen te leren”, zegt Van Brederode. Hierna zou oorspronkelijk een bijdrage van Paul Diederen (Rathenau Instituut) over het borgen van de kwaliteit van het participatieproces volgen. Hij is echter verhinderd en er wordt gezocht naar een andere spreker met een systeem blik op burgerparticipatie.

Aan de werkconferentie wordt deelgenomen door Burgerparticipatie Almere (BPA), bewonersgroepen uit het netwerk van BPA, gespecialiseerde en overige ambtenaren, Raadsleden en externe deskundigen. Het is geen openbare debatbijeenkomst.

Wel willen we vragen als je interesse hebt me te doen met BPA je aan te melden via deze website of een mail te sturen aan info@bp-almere.nl

Bron: Almere deze Week


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *