Participatietafel

De Participatietafel is een initiatief van BPA uit 2022. BPA is aan deze tafel vertegenwoordigd met de vaste kern en een aantal vaste leden vanuit verschillende wijken in de stad. Voor het evalueren van participatieprocessen worden in ieder geval behalve bewoners ook de projectleider en de adviseur burgerparticipatie van de gemeente uitgenodigd om aan deze tafel mee te discussiëren.

In de participatietafel bespreking analyseren we het participatieproces en kijken met elkaar naar wat goed ging en naar mogelijke verbeteringen. Van deze bespreking wordt een verslag gemaakt en een advies dat gedeeld wordt met het college en de raad.

BPA evalueerde al langer participatie trajecten, maar in 2022 is de participatietafel gestart. Participatietrajecten die door BPA geëvalueerd zijn:

  • Bomenkap Kruidenwijk (2016)
  • Bestemmingsplan de Marken (2016)
  • Masterplan Floriade (2016)
  • Cascadepark (2022)
  • Annapark (2022)