Blauwe zone Filmwijk-Noord

Opening Blauwe Zone Filmwijk, 2002

Opening Blauwe Zone Filmwijk, 2002

Bewoners van de Filmwijk georganiseerd in Bewoners Belangen Oscarlaan en de toenmalige bewonersgroep Cinebus (bewoners tussen CINEmadreef en BUSbaan) kwamen in 2002 in actie vanwege de overlast veroorzaakt door de invoering van betaald parkeren in het Stadshart. Tientallen bewoners hebben toen deelgenomen in het participatieproces om de overlast van sluipparkeerders aan te pakken. De bewoners gingen in gesprek met Stadsdeelmanager en Wethouder om de problematiek aan te pakken. In goed overleg werd overeengekomen om een blauwe zone in te voeren waarbij de bewoners een gratis parkeerontheffing kregen omdat de overlast werd veroorzaakt door anderen. Op 1 november 2002 werd onder gejuich van de bewoners de opening van de blauwe zone verricht door het doorknippen van een lint door Wethouder Heleen Visser. In de jaren erna ondervonden de bewoners in de blauwe zone geen problemen van sluipparkeerders meer.

Participatie en beloftes blauwe zone 2010

Dat ging goed tot 2010 toen de gemeente een begrotingstekort had, en de gaten wilde opvullen met de verbreking van de belofte aan bewoners om de leges gratis te houden. De gedupeerde Filmwijkbewoners kwamen in opstand en met een handtekeningenactie werd de beslissing aangevochten. Bewoners Commissie Stedenwijk Noord, Bewonersvereniging OGGP (Olstgracht en Giethoornpad ) en bewoners Staatsliedenwijk sloten zich aan bij het protest. Helaas vond de gemeenteraad geld belangrijker dan zich houden aan een belofte, en de belofte werd eenzijdig verbroken: het betalen voor de overlast werd een feit.

Bewoners legden zich niet neer bij de beslissing en gezamenlijk kwamen zij wederom in het geweer. Zij bestookten de raad met protesten en de gemeentelijke Ombudsman werd ingeschakeld. Deze besliste dat de gemeente het recht had om de belofte eenzijdig te verbreken, maar dat de verbreking geen schoonheidsprijs verdiende omdat de communicatie met de bewoners ontbrak, en de beslissing werd uitgevoerd zonder enige inspraak van de bewoners.

Hoofdpijndossier

Aanbieding petitie met 1200 handtekeningen aan wethouder Steunenberg

Aanbieding petitie aan wethouder Steunenberg

Mede door de vasthoudendheid van de betreffende bewoners in de blauwe zone werd de kwestie “leges parkeerontheffingen” een hoofdpijndossier voor zowel de gemeenteraad als de gemeentelijke beleidsmakers.

In het najaar van 2010 werd het betalen voor de leges parkeerontheffingen rondom het Stadshart een feit zonder veel tegenstand vanuit de raad. Kort daarvoor werd aan wethouder Berdien Steunenberg een petitie overhandigd met 1200 handtekeningen en een symbolische pennenset, gemaakt van een kei uit de blauwe zone.

2011: vermindering leges

In 2011 werden er gesprekken gevoerd namens de bewoners uit de blauwe zone en beleidsmakers van de gemeente over de kosten van de leges. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er onvoldoende onderbouwing was voor de hoogte van het bedrag, en de leges werden met 25% gereduceerd. In 2012 zijn er verdere gesprekken over de verdere verlaging van de leges.

Conclusie

Door het participeren,  m.a.w. het deelnemen in gesprekken met de gemeente, werd de financiële last op de schouders van de bewoners verminderd.


Reacties

Blauwe zone Filmwijk-Noord — 2 reacties

  1. Waarom betalen ik sta al maanden voor niks in de blauwe zone in de James Stewartstraat er is echt nooit controle, en binnen 100 meter in het centrum. Dus volg mij gratis TIP.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *