Voorgestelde aanpassingen aan de participatienota

De punten die de BPA wil aanpassen in een nieuwe participatienota zoals wij hebben gepresenteerd tijdens de ronde tafel op de politieke markt in April.

Vanzelfsprekendheid / Transparantie
Zorgen dat de participatieregels over (informeren – meepraten – meebeslissen) tijdig worden nageleefd. Om dit proces transparant te maken, dienen de gekozen participatievorm(en) vooraf gemotiveerd en vastgelegd te worden.

Doel: bewoners niet voor voldongen feiten te plaatsen

 • Participatie- paragraaf in relevante college- en raadsstukken.
 • Participatieplan of uitgangspunten in plannen vastleggen.
 • Verbeteren, beter volgen van beleidsdocumen-ten als AromA en Kleur aan Groen.
 • Gebiedsmanager en communicatie-adviseur ondersteunen ambtenaren.
 • Versterken Expertisecentrum en meer samenwerken met gebiedsmanagers.

Evaluatie
Omdat afspraken en spelregels alleen goed werken als er een vorm van controle is, hecht de initiatiefgroep BPA grote waarde aan een vorm van periodieke evaluatie van de participatie-afspraken.

Participatie is een proces dat continu verbeterd moet/kan worden.

 • In het proces door ambtenaren en betrokken bewoners.
 • Periodiek door expertisecentrum in de verschillende gemeentelijke diensten.
 • Een groep van bewoners (BPA) die met het expertise-centrum meekijkt.
 • Verslag van uitkomsten aan raad en college.
 • Mogelijkheid open houden invulling van de regels n.a.v. evaluaties aan te passen door middel van een (groei) document bij de nota.

Communicatie
De initiatiefgroep stelt voor om in de participatienota over communicatie algemene richtlijnen op te nemen.
 

 • Via bewonersplatformen bewoners betrekken.
 • Tijdig, voldoende ruimte latend voor betrokkenheid van bewoners en ondernemers.
 • Duidelijk en begrijpelijk, over inhoud, proces en planning.
 • Zorg voor het managen van de verwachtingen van betrokkenen.
 • Een goede mix van communicatiemiddelen, om de betrokkenen daadwerkelijk te bereiken.
 • Opstellen participatiekalender met de projecten per gebied/wijk.
 • Bij de periodieke evaluatie van de participatie aandacht geven aan de gevoerde communicatie.

 

 


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *