Wat willen wij bereiken

Van Platform naar Netwerk

Met de burgeractiviteit op de Politieke Markt van 7 april 2011 zette het platform Burgerparticipatie Almere (BPA) zijn eerste stap in een traject om te proberen de participatie in Almere te verbeteren. Het onderwerp op de politieke markt was “Het vertrouwen of wantrouwen tussen Raad en burger” en “Samenspraak vindt geen weerklank”.

In onze ogen is participatie cruciaal om de kloof tussen politiek, ambtenaren en bewoners te verkleinen. Het
platform BPA heeft toen zijn doelstellingen benoemd:

  • Vergroten van participatie en actief burgerschap door de bewoners.
  • Komen tot minder vrijblijvende spelregels met de gemeente (college en raad), afspraken verankeren in
    de participatienota en participatie een vast onderdeel van besluitvorming laten zijn.
  • Versterken van participatie in de uitvoering bij de gemeentelijke diensten.

Nu het eerste doel, het laten vaststellen van een nieuwe participatienota, bijna is bereikt gaan wij een tweede fase in. Hierbij willen wij een netwerk proberen op te zetten om de verschillende bewoners-groepen en ondernemers met elkaar te verbinden om zo samen te werken. Samen werken is samen sterker.

Wij willen graag weten of onze mening over participatie, door u en door groepen die al actief zijn op dit gebied, gedeeld wordt. U kunt ons hierbij op een van de volgende manieren helpen:

  • Als partner. U ondersteunt onze doelstellingen, maar wil verder niet deelnemen.
  • Als deelnemer. U wilt meedoen aan onze enquête waarmee we inventariseren hoe participatie ervaren wordt, hoe men participatie zou willen zien, knelpunten, etc.
  • Als actieve deelnemer. U wilt meedoen aan onze enquête én ook deelnemen aan de conferentie die we gaan organiseren. Tijdens de conferentie worden de bevindingen uit de enquête geëvalueerd en formuleren we aanbevelingen aan de gemeenteraad.

»» Klik hier voor het aanmeldformulier