Wie zijn wij

De initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere is opgezet door een aantal betrokken bewoners die – onafhankelijk van de gemeente – de zeggenschap van burgers in gemeentelijke aangelegenheden wil verbeteren.

De initiatiefgroep komt voort uit een eerder burgerinitiatief waarin verwikkelingen rond de Blauwe Zone in de wijken grenzend aan het Stadshart een rol speelden. Tijdens het verzamelen van de protesthandtekeningen is er uitvoerig met bewoners en andere betrokkenen gesproken. Het werd ons duidelijk dat er bij Almeerders een groeiend gevoel van onbehagen en onmacht leeft over de gemeente en de politiek. Genoemd werd: een gebrek aan inspraak en samenspraak, onvoldoende informatie of een gevoel van niet juist, te laat of helemaal niet geïnformeerd zijn.

Dat is geen goede zaak, niet voor Almeerders en niet voor de bestuurders van de stad. De initiatiefgroep, maar ook de gemeente, hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de rechten, de rol en de verwachtingen van de inwoners van Almere en hoe daar op een voor alle partijen bevredigende manier mee om te gaan.

De initiatiefgroep bestaat uit:

Joop Prent (bewoners Filmwijk)
Jan Snijder (bewoner Staatsliedenwijk)
Raoul de Leeuw (bewonersvereniging Olstgracht Giethoornpad)
Paul de Ruiter (bewonerscommissie Stedenwijk Noord)
Bertus Salomons (huurdersorganisatie GSA)

Ook meedoen?

Wij zijn op zoek naar bewoners die ons kunnen helpen met het vormen van een actief bestuur. Ervaring is niet vereist, wél de wil om als team te werken en door te zetten. Als beloning is het de voldoening dat u actief heeft bijgedragen om participatie naar een hoger niveau te brengen in Almere.

Ook zijn wij op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen met communicatie en PR.

Als u interesse heeft, stuur dan een e-mail naar info@bp-almere.nl. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen.