Wie zijn wij

De initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere (BPA) is opgezet door een aantal betrokken bewoners die – onafhankelijk van de gemeente – de zeggenschap van burgers in gemeentelijke aangelegenheden wil verbeteren.

BPA komt voort uit een eerder burgerinitiatief waarin verwikkelingen rond de Blauwe Zone in de wijken grenzend aan het Stadshart een rol speelden. Tijdens het verzamelen van de protesthandtekeningen is er uitvoerig met bewoners en andere betrokkenen gesproken. Het werd BPA duidelijk dat er bij Almeerders een groeiend gevoel van onbehagen en onmacht leeft over de gemeente en de politiek. Genoemd werd: een gebrek aan inspraak en samenspraak, onvoldoende informatie of een gevoel van niet juist, te laat of helemaal niet geïnformeerd zijn.

BPA bestaat uit een vaste kern van 3 personen (Raoul de Leeuw, Ad Kuijper en Karel van Brederode) aangevuld met een aantal vaste leden van de Participatietafel die afkomstig zijn uit verschillende wijken van de stad.

Wat wil en doet Burgerparticipatie Almere

Als sinds oprichting in 2010 bezig met het versterken van inbreng van bewoners in zaken die in onze leefomgeving spelen. Dit met als belangrijk doel het vertrouwen van bewoners in de politiek en de gemeente te helpen herstellen.

Vertrouwen is een werkwoord

Het gezegde “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” betekent blijven werken aan het herstellen en het behouden van het vertrouwen.

Wat willen we helpen verbeteren

We willen geen Ingrijpende aanpassingen, maar de bestaande democratische structuur versterken. Onze punten waar we ons als Burgerparticipatie Almere (BPA) momenteel sterk voor maken:

 1. Inspreken tijdens de Politieke Markt, anders en beter, meer interactie.
 2. Burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij ontwikkelingen (verkennen doe je samen).
 3. Borging van burgerparticipatie bij een ‘scheidsrechter’.
 4. Buurt/wijkgewijze benadering, via kaarten (mogelijke) ontwikkelplekken in Almere met bewoners bespreken.
 5. Almeerse participatie binnen de omgevingswet borgen.

Te vaak gaat nu het punt 2 mis, heel vreemd dat de gemeente hier niet de aanpak aanpast.

Geschiedenis van BPA

Heel kort de geschiedenis van BPA dat zich uitsluitend met participatieprocessen bemoeit.

 • december 2010: Ontstaan vanuit problemen met uitbreiden blauwe zones
 • april 2011: Ingesproken bij de raad
 • november 2012: Conferentie over burgerparticipatie (Buitenhout College)
 • december 2013: Participatienota, mede geschreven door BPA
 • 2016: Rondje langs raadsfracties
 • december 2016: Evaluatie Masterplan Floriade, Voedselbos Sieradenbuurt, Bomen Kruidenwijk, bestemmingsplan de Marken
 • 2018 – 2019: Voorbereiding nieuwe Participatienota uitgebracht in 2021
 • december 2019: Quickscan evaluatie zonneveld
 • 2021: bijdrage aan Participatienota, de publieksversie en participatie-paragraaf in voorstellen aan college
 • 2020: Brief over hyperconnectiviteitshub aan college en raad
 • 2022: Opzet brede Participatietafel
 • 2022: Evaluatie Cascadepark; advies aan college en raad
 • 2022 – 2023: Rondje langs raadsfracties, gevolgd door advies over verbeterpunten participatie
 • 2023: Evaluatie Annapark; advies aan college en raad
 • 2023: Brief over 600 tijdelijke woningen aan college en raad
 • 2023: april Werkconferentie Participatie

Ook meedoen?

Wij zijn op zoek naar bewoners die ons kunnen helpen met het uitbreiden van de vaste (werk)kern. Ervaring is niet vereist, wél de wil om als team te werken en door te zetten. Als beloning is het de voldoening dat u actief heeft bijgedragen om participatie naar een hoger niveau te brengen in Almere.

Als u interesse heeft, stuur dan een e-mail naar info@bp-almere.nl. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen.